FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UNIVERSITY OF WARSAW FOUNDATION

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa

Photo!

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa, kwiecień 2015.   

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW, Panią Karoliną Żardecką-Górską.

W sprawach wniosków o dotacje składanych do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego należy kontaktować się z Panią Dorotą Alexandroff-Cywińską.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff-Cywińska
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA XIV O/W-wa, , ul. Kruczkowskiego 6
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW