PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Złóż wniosek o dotację

Termin przyjmowania wniosków: do 15 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie: 11 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

dziękując za ubiegłoroczne wpłaty, pozwalamy sobie przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku na cele Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego także w tym roku.

Przekazane pieniądze umożliwiają dofinansowanie działalności badawczej pracowników i studentów, wyjazdów badawczych i konferencyjnych, organizacji konferencji, przedsięwzięć wydawniczych, cyfryzacji zbiorów uniwersyteckich, działalności kulturalnej oraz wystawowej.

Pochodzące z różnych źródeł dofinansowanie tego rodzaju działalności przekazane przez Fundację w ubiegłym roku wyniosło 748 566,55 złotych. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie Fundacji.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW
Prof. dr hab. Michał Nawrocki


Celem Fundacji jest wspieranie działalności społeczności akademickiej i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego obejmującej:

  • badania naukowe
  • przedsięwzięcia wydawnicze i publikacyjne
  • rozwijanie bazy materialnej Uczelni
  • współpracę naukową i organizację konferencji
  • aktywność kulturalną

Cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez współfinansowanie i wspomaganie organizacyjne przez Fundację najlepszych projektów, wyłanianych w drodze konkursów.


W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA XIV O/W-wa, ul. Kruczkowskiego 6
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW