FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UNIVERSITY OF WARSAW FOUNDATION

inwestycje

Celem istnienia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie bazy materialnej Uczelni, zapewnianie dopływu nowoczesnej aparatury, książek i czasopism, wspieranie rozwoju kadry i badań naukowych UW. Działalność Fundacji UW opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć UW.

CeNT

Zakres rzeczowy projektu "Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego" (dalej CeNT) obejmuje  budowę dwóch budynków na potrzeby dydaktyki wraz  z ich wyposażeniem. W CeNT I mieścić się będą sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne, z których korzystać będą studenci kierunków: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska oraz doktoranci. Budynek CeNT II przeznaczony będzie dla Wydziału Fizyki.   Prowadzona działalność w ramach Centrum Nowych Techno...

Projekt nowego budynku Wydziału Neofilologii

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego sfinansowała projekt budynku dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie, przeznaczonego dla Wydziałów: Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej UW. Kwota przekazanych Uniwersytetowi nakładów, poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe, na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 7.897.879,35 PLN. Budynek został zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associated i finalnie jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 36 tys. m2. • I-szy e...

Modernizacja tzw. starego BUW-u

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego sfinansowała projekt modernizacji i adaptacji dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego budynku starej Biblioteki Uniwersyteckiej. Kwota przekazanych UW w 2003 roku nakładów poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe wyniosła 1.643.081,47 PLN. Projekt modernizacji wykonała Spółka z o.o. Pracownie Konserwacji Zabytków "Zamek". • Budynek po modernizacji został oddany do użytku 25 maja 2005 roku.

Domek Ogrodnika

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego jako inwestor, wybudowała na terenie ogrodu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 68/70), budynek administracyjno-techniczny Kompleksu BUW, aktualną siedzibę biura Fundacji UW oraz Administratora Kompleksu BUW - tzw. "Domek Ogrodnika", • "Domek Ogrodnika" oddano do użytku 5 sierpnia 2003 r.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego jako inwestor, wybudowała Nowy Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) na rogu ulic Dobrej i Lipowej, na Powiślu. BUW oddano do użytku 15 grudnia 1999 r. BUW ma powierzchnię ponad 60 tysięcy m2, z czego pod zbiory biblioteczne przeznaczono 40 tysięcy m2, z możliwością rozszerzenia o następne 10 tysięcy m2. Gmach Biblioteki może pomieścić 5 milionów woluminów zbiorów i odpowiada wszystkim wymaganiom nowoczesnej biblioteki XXI wieku. Kalendarium budowy BUW  

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW, Panią Karoliną Żardecką-Górską.

W sprawach wniosków o dotacje składanych do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego należy kontaktować się z Panią Dorotą Alexandroff-Cywińską.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff-Cywińska
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA XIV O/W-wa, , ul. Kruczkowskiego 6
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW