PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Botaniczne Archiwalia – etap IV

Photo!

 

 

Botaniczne Archiwalia  etap IV

 

Zakończyliśmy kolejny, czwarty już etap projektu Botaniczne Archiwalia, będący kontynuacją projektów prowadzonych w latach 2012–2018. Tak jak w latach ubiegłych, projekt realizujemy razem z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (www.ogrod.uw.edu.pl). W tym roku dołączyli do nas także specjaliści z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (www.buw.uw.edu.pl).

 

Przedmiotem projektu jest kolekcja ilustracji botanicznych Flore Tropicale, licząca prawie 32 tys. obiektów: rycin, druków i akwareli z XVIII–XX w. Celem projektu jest ich zdigitalizowanie, opracowanie przez botaników i historyków sztuki oraz udostępnienie w internetowym portalu FLORATHECA (www.ogrod.uw.edu.pl/floratheca) na wolnej licencji.

 

Tegoroczny projekt – „Botaniczne Archiwalia – etap IV” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego (umowa nr 02972/23/FPK/DMiSK, wysokość dotacji: 43 890,00 zł).

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW