PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Zarząd

 

Skład Zarządu Fundacji UW

w kadencji 2020–2024


 

prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Wydział Fizyki UW

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

Kamil Bonas
Przewodniczący Samorządu Studentów UW
dr hab. inż. Przemysław Marek Dubel
Wydział Zarządzania UW
dr hab. Elwira Gross-Gołacka
Wydział Zarządzania UW
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW
Wydział Filozofii UW
dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. UW
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
prof. dr hab. Joanna Elżbieta Pijanowska
Wydział Biologii UW

 

Skład Komisji Rewizyjnej Fundacji UW

w kadencji 2020–2024


dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
dr hab. Agata Irena Nalborczyk, prof. UW
Wydział Orientalistyczny UW
dr Piotr Lehr-Spławiński
Wydział Polonistyki UW
dr hab. Katarzyna Zalasińska
Wydział Prawa i Administracji UW
dr hab. Karol Adam Karski, prof. UW
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów 
podsekretarz stanu Sebastian Skuza
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

 

 

Skład Zarządu Fundacji UW

w kadencji 2016–2020


 

prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Wydział Fizyki UW

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

 

prof. dr hab. Michał Nawrocki (1943-2018)
Wydział Fizyki UW

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW (17.03.2010 - 20.05.2018 r.)

dr Tomasz Krawczyk
Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
dr hab. Zofia Marzec
Wydział Neofilologii UW
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Wydział Prawa i Administracji UW

 

Skład Komisji Rewizyjnej Fundacji UW

w kadencji 2016–2020


prof. dr hab. Jerzy Golimowski
Wydział Chemii
prof. dr hab. Wojciech Kocot
Wydział Prawa i Administracji
dr Piotr Lehr-Spławiński
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr hab. Karol Adam Karski, prof. UW
Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
Wydział Fizyki
 
Jan Sarnowski
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW