PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Inwestycje

Celem istnienia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie bazy materialnej Uczelni, zapewnianie dopływu nowoczesnej aparatury, książek i czasopism, wspieranie rozwoju kadry i badań naukowych UW. Działalność Fundacji UW opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć UW.

Centrum Nowych Technologii (CeNT)

Zakres rzeczowy projektu Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego (dalej CeNT) obejmuje budowę dwóch budynków na potrzeby dydaktyki wraz z ich wyposażeniem. W CeNT I mieszczą się sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne, z których korzystać mogą studenci kierunków: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska oraz doktoranci. Budynek CeNT II przeznaczony jest dla Wydziału Fizyki. Prowadzona działalność w ramach Centrum Nowych Technologii "Ochota" o...

Projekt nowego budynku Wydziału Neofilologii

Fundacja UW sfinansowała projekt budynku dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie przeznaczonego dla Wydziałów: Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej UW. Kwota przekazanych Uniwersytetowi nakładów poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe wynosiła 7 897 879,35 zł  (na dzień 31 grudnia 2008 roku). Budynek został zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associated i docelowo jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 36 tys. m². Pierwszy ...

Modernizacja tzw. starego BUW-u

Fundacja UW sfinansowała projekt modernizacji i adaptacji dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego budynku starej Biblioteki Uniwersyteckiej. Kwota przekazanych Uniwersytetowi nakładów w 2003 roku poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe wyniosła 1 643 081,47 zł. Projekt modernizacji wykonała Spółka z o.o. Pracownie Konserwacji Zabytków "Zamek". Budynek po modernizacji został oddany do użytku 25 maja 2005 roku.

Domek Ogrodnika

Fundacja UW jako inwestor wybudowała na terenie ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 68/70) budynek administracyjno-techniczny Kompleksu BUW, aktualną siedzibę biura Fundacji UW oraz Administratora Kompleksu BUW - tzw. "Domek Ogrodnika". Został on oddany do użytku 5 sierpnia 2003 r.

Najlepsza Realizacja w latach 2000–2001 obiektu użyteczności publicznej

Najlepsza realizacja w latach 2000–2001 obiektu użyteczności publicznej o architekturze poszukującej i wielowątkowej.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Fundacja UW wybudowała jako inwestor nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na rogu ulic Dobrej i Lipowej na Powiślu. BUW oddano do użytku 15 grudnia 1999 roku. Ma on powierzchnię ponad 60 tys. m2, z czego pod zbiory biblioteczne przeznaczono 40 tys. m2, z możliwością rozszerzenia o następne 10 tys. m2. Gmach Biblioteki może pomieścić 5 mln woluminów zbiorów i odpowiada wszystkim wymaganiom nowoczesnej biblioteki XXI wieku.  

Konsorcjalny kredyt inwestycyjny i gwarancja bankowa

Konsorcjalny kredyt inwestycyjny i gwarancja bankowa na finansowanie budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW