PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Olha Tkachenko, Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press...

Photo!

Olha Tkachenko, Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press during Orange Revolution and the Euromaidan

 

Fundacja UW w formie dotacji wsparła wydanie monografii w języku angielskim, której autorką jest dr Olha Tkachenko. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w 2017 r.

Celem monografii było zbadanie głównych przejawów tożsamości ukraińskiej dominującej w polskiej prasie opiniotwórczej podczas najbardziej znaczących wydarzeń społecznych i politycznych na Ukrainie w XXI wieku. W swojej książce Olha Tkachenko pokazuje, jak Pomarańczowa Rewolucja i Euromajdan postrzegane były pod względem tożsamości w polskiej prasie przy użyciu określonej metodologii Krytycznej Analizy Dyskursu.

 

Analiza ukraińskiej tożsamości przeprowadzona została w wybranych polskich tygodnikach opiniotwórczych. Tygodniki zostały dobrane w taki sposób, aby uwzględnić w analizie większą liczbę elementów, co pozwoliło uzyskać szersze spektrum danych w celu uzyskania odpowiednich wyników. Zagadnienia tożsamości ukraińskiej w prasie polskiej były badane w toku zmian społecznych i politycznych zachodzących podczas wydarzeń takich jak Pomarańczowa Rewolucja i Euromajdan.

 

Autorka dochodzi do wniosku, że teksty o kwestiach ukraińskich w polskiej prasie opiniotwórczej tworzą szczególny dyskurs, dzięki któremu tworzy się tożsamość jednej grupy (Ukraina) w środowisku innej grupy (Polska), przy której badaniu metodologia Krytycznej Analizy Dyskursu miała kluczowe znaczenie.

 

Wydanie książki Olhi Tkachenko jest ważne, ponieważ analiza sposobu postrzegania Ukrainy przez polskich dziennikarzy otwiera również drogę do praktycznego zastosowania tych badań w komunikacji międzykulturowej i politycznej między obiema państwami. Pokazuje, jakie cechy ukraińskiego społeczeństwa działają na korzyść postrzegania tożsamości Ukrainy jako równorzędnego państwa i partnera, a jakie cechy tworzą obraz Ukrainy jako niepewnej swej tożsamości i jako słabego partnera na arenie międzynarodowej. Monografia jest aktualna dla badaczy oraz działaczy społecznych i politycznych interesujących się relacjami polsko-ukraińskimi.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW