PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Polski parlamentaryzm a lekcje historii, red. Ł. Linowski, A. E. Niedzielska

Photo!

Polski parlamentaryzm a lekcje historii, red. Ł. Linowski, A. E. Niedzielska

 

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja Fundacja UW współdotowała publikację, w której autorzy ze Studenckiego Koła Dydaktyki Historii UW przyjrzeli się trudnemu zagadnieniu, jakim jest uczenie dzieci ze szkól podstawowych o ustroju oraz parlamentaryzmie. Publikacja została stworzona przez studentów specjalizacji nauczycielskiej na kierunku historia i w zamyśle ma też promować myśl dydaktyczną wypracowaną podczas zajęć na Uniwersytecie Warszawskiem. W jej skład wchodzi pięć artykułów o wartości nauczania polskiego parlamentaryzmu z perspektywy historyka. W drugiej części publikacji zamieszczono sześć tematów lekcji z dwoma wariantami scenariuszy. W efekcie powstała publikacja naukowa stanowiąca przyczynek do dyskusji na sposobem nauczania o polskim parlamentaryzmie.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW