PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Udział w międzynarodowej konferencji 25th International Symposium on Plant Lipids

Photo!

Udział w międzynarodowej konferencji 25th International Symposium on Plant Lipids

 

Doktorantka Agata Rogowska z Zakładu Biochemii Roślin (Wydział Biologii, UW) dzięki częściowemu dofinansowaniu ze środków Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego miała możliwość aktywnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pt. 25th International Symposium on Plant Lipids, która odbyła się w Grenoble w dniach 10-15 lipca 2022. Podczas konferencji zaprezentowała Ona wyniki uzyskane w czasie studiów doktoranckich w formie plakatu pt. „Changes in sterol composition in Calendula officinalis hairy root tissue upon cadmium stress”. Obszar Jej badań spotkał się z zainteresowaniem uczestników konferencji, zarówno młodych naukowców jak i osób bardziej doświadczonych, prowadzących własne zespoły badawcze (m.in. dyskutowano potencjalne zastosowania Jej badań). Udział Doktorantki w konferencji umożliwił Jej także zapoznanie się z trendami w dziedzinie biochemii w międzynarodowym środowisku naukowym.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW