PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa

Photo!

Wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa

 

Fundacja w formie dotacji wsparła cześciowo wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa w trzecim tomie serii Musica Revelata zainicjowanej w 2018 roku przez Instytut Muzykologii UW (dwa pierwsze tomy zawierają repertuar dworu Wacława Piotra Rzewuskiego w Podhorcach). Arie Carla D. von Dittersdorfa z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW nie były współcześnie edytowane.

 

Jednym z ważniejszych ośrodków muzyki religijnej w osiemnastowiecznym Wrocławiu było opactwo premonstratensów (norbertanów) z kościołem św. Wincentego. W drugiej połowie XVII wieku zorganizowano klasztorny zespół muzyczny, złożony z zakonników oraz osób świeckich. Kapela wykonywała głównie kompozycje twórców z kręgu premonstratensów oraz popularnych kompozytorów lokalnych, w tym Josefa Bolehovskiego (1743­1811), Frantiśka Xavera Brixiego (1732-1771) i Carla D. von Dittersdorfa (1739-1799).

 

Bogate życie muzyczne opactwa norbertanów dokumentują zachowane muzykalia z tego ośrodka, które w 1952 roku przekazano na rzecz nowopowstałego Zakładu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przechowuje około 110 rękopisów z dawnej kolekcji muzycznej klasztoru norbertanów, pochodzących z XVIII i początku XIX wieku. Na repertuar składają się msze, offertoria, opracowania requiem, a także liczne arie, częstokroć będące kontrafakturami fragmentów z dzieł operowych.

 

W zbiorach klasztoru norbertanów znajdują się między innymi cztery rękopisy (RM 7866-7868 oraz RM 4300 / 2), przekazujące arie Carla Dittersa von Dittersdorfa, powstałe w latach sześćdziesiątych—dziewięćdziesiątych XVIII wieku i będące przedmiotem nieniejszej edycji. Wysoki poziom trudności wykonawczych arii oraz niedopasowanie warstwy tekstowej i melodycznej sugeruje, że edytowane utwory są kontrafakturami. Dzieła świeckie kompozytora zaopatrzono w łacińskie kompilacje tekstów psalmowo-liturgicznych, fragmentów hymnów i sekwencji. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że teksty religijne zostały dodane do fragmentów świeckich utworów wokalno-instrumentalnych, np. kantat czy serenat, we wrocławskim klasztorze norbertanów. Wybrane do edycji arie stanowią ciekawy przykład zaadaptowania cieszącej się popularnością twórczości operowej na gruncie repertuaru wykonywanego w środowisku klasztornym.

 

Dla poznania i zrozumienia kultury muzycznej Rzeczpospolitej niezwykle istotne jest ustalenie repertuaru muzycznego wykonywanego w poszczególnych ośrodkach kraju. Mam nadzieję, że ta edycja przyczyni się do lepszego poznania kultury muzycznej premonstratensów w XVIII wieku, istotnego ośrodka dla rozwoju kultury muzycznej kraju, a także poszerzy wiedzę na temat recepcji twórczości Carla D. von Dittersdorfa w Rzeczpospolitej. Mamy nadzieję, że edycja wzbudzi zainteresowanie nie tylko muzykologów, ale i muzyków-wykonawców.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW